Cilji projekta

1. Pregledati znane ugotovitve o vplivu plenilcev na prostoživeče parkljarje.
2. Pripraviti sintezo dognanj o vplivu plenilcev iz v preteklosti izvedenih domačih projektov.
3. Izdelati prostorske in časovne analize vplivov plenilcev na gostote in (prilagojen) odvzem parkljarjev.
4. Analizirati prehrano izbranih vrst plenilcev (zveri, divji prašič).
5. Razviti in implementirati metode za zanesljivo določitev vrste plena z molekularnimi analizami iztrebkov zveri.
6. Ugotoviti zgodnjo smrtnost mladičev srnjadi, s poudarkom na plenjenju.
7. Ugotoviti vpliv plenjenja na realizacijo prirastka pri srnjadi in jelenjadi.
8. Pripraviti predlog prenosa ugotovitev o vplivu plenilcev na parkljarje v postopke lovskoupravljavskega načrtovanja.
9. Diseminirati rezultate h končnim uporabnikom.